Pro Finlandia - Nordrassil-EU


World of Warcraft guild in Nordrassil realm

Säännöt (Vanhat)

Moderator: Officer

Säännöt (Vanhat)

Postby Rokka » Wed Oct 22, 2014 9:58 pm

§1 Kilta

1.1: Killassa noudatetaan ja sovelletaan jatkossa määriteltyjä sääntöjä ja käytäntöjä. Sääntöjen toistuva huomiottajättäminen ja/tai rikkominen johtaa toimenpiteisiin, pahimmissa tapauksissa killasta poistamiseen.

1.2: Käytetään muiden, kiltaan kuulumattomien pelaajien läsnäollessa englannin kieltä. Tarkoitettuna niin yleisiä kanavia (Trade, General jne.), random instanssiryhmiä kuin kaikkea muutakin yleisessä elämässä Azerothin maailmassa. On erittäin epäkohteliasta ilmaista itseään kielellä, jota muut eivät ymmärrä.

1.3: Jäseniltä odotetaan asiallista käytöstä niin killassa kuin killan ulkopuolellakin. On ymmärrettävää, että jokaisella on silloin tällöin huono päivä, mutta älä silti pura henkilökohtaista agressiotasi/turhautumustasi muihiin pelaajiin – varsinkaan niihin kiltaan kuulumattomiin.

1.4: Pääsääntöisesti jollet tiedä varmasti saako jotain/jotenkin tehdä: Kysy ensin ja tee vasta sitten.§2 Hahmot

2.1: Kiltaan tuotavien hahmojen nimet on oltava asiallisia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivät hahmojen nimet saisi olla naiiveja ja/tai nasevia. Killan johto valvoo, että Blizzardin asettamia sääntöjä nimissä noudatetaan killan sisällä.

Lisätietoa löytyy: https://eu.battle.net/support/en/article/naming-policy

2.2: Pitempiaikainen ilmoittamaton poissaolo, koskien niin alt- kuin main-hahmojakin, saattaa johtaa killasta poistamiseen. Alt-hahmojen kohdalla pitkät poissaolot katsotaan tapauskohtaisesti tarpeen vaatiessa (killan johto ottaa yhteyttä pelaajaan mikäli katsoo alt-hahmon olleen offline-statuksella liian kauan, ja tiedustelee pelaajan mahdollisista suunnitelmista hahmonsa suhteen).

2.3: Jäsenellä saa olla yksi (1) main-hahmo. Raidaavien jäsenten osalta main-hahmon main- ja off-spec on sovittu ja lyöty lukkoon raidien hallinnollisien asioiden helpottamiseksi. Raidaavien jäsenten on mahdollista vaihtaa mainspecciään keskustelemalla siitä oman raidinjohtajansa kanssa, jotta ko. raidinjohtaja pystyy etsimään korvaajaa tai mahdollisesti viemään asian rekrytointiofficerille.

2.4: Main-hahmoa voi vaihtaa seuraavasti:

Commando: Jäsenien on mahdollista vaihtaa main-hahmoaan keskustelemalla siitä raidinjohtajansa kanssa, jotta ko. raidinjohtaja pystyy etsimään korvaajaa tai mahdollisesti viemään asian rekrytointiofficerille.

Maskotti: Ei varsinaisia rajoituksia. Vaadittavana ilmoitus killan johdolle, jotta rankkiasiat saadaan kuntoon.

2.5: Kiltaan sallitaan tuotavan myös alt-hahmoja. Tuotaessa alt-hahmoa kiltaan toimitaan siten, että ensiksi otetaan main-hahmolla yhteyttä johonkuhun officereista ja kerrotaan tuotavan hahmon nimi. Tämän jälkeen kirjaudutaan sille ko. alt-hahmolle ja kuiskataan sille officerille, johon alunperin otettiin yhteyttä.§3 Raidit

3.1: Tällä hetkellä killassa pyörii yksi Mythic raidiryhmä, sekä satunnaisia raidaajien järjestämiä N/HC raideja. (Seuraavat säännöt koskevat Mythic raidiryhmää, muissa raideissa ja tapahtumissa säännöt määrittelee tapahtuman järjestäjä. Mikäli kysyttävää ilmenee, ota yhteys oman ryhmäsi raidinjohtajaan.)

3.2: Kilta käyttää raidienaikaiseen VoIP -kommunikointiin Teamspeak 3. Raidien aikana TS:ssä paikallaolo on vaadittavaa – puhua ei ole pakko, mutta kuulolla on oltava.

3.3: Tällä hetkellä raidiryhmät raidaavat pääsääntöisesti seuraavasti:

TI ja TO klo 19-22 Mythic
MA klo 19-22 N/HC
Mahdollisesti poikkeavista aikatauluista neuvotellaan ja sovitaan raidiryhmän kesken.

3.4: Raideilla tippuvat Binds when Equipped -tavarat jaetaan ensisijaisesti ko. raidiryhmän kesken, jollei tarvitsijoita ole, ne toimitetaan kiltapankkiin. Tavaroita voi kysellä officereilta käyttöön.§4 Kiltapankki

4.1: Kiltapankkioikeudet seuraavasti:

Maskotti: Oikeudet kahteen alimpaan sekalaiset -tabiin. Mikäli tarvitset jotain muuta kiltapankista, ota yhteyttä johonkuhun Upseereista.

Commando: Oikeudet kahteen alimpaan sekalaiset -tabiin. Mikäli tarvitset jotain muuta kiltapankista, ota yhteyttä johonkuhun Upseereista.

Upseeri: Rajatut oikeudet kaikkiin kiltapankkitabeihin. Upseerit antavat kiltapankista tavaroita kiltalaisille niin pyydettäessä tai katsottaessa tarpeelliseksi.

Isäntä: Rajattomat oikeudet.

4.2: Kilta sponsoroi raidaaville jäsenille enchantteja kiltapankista, sekä flaskeja ja buffiruokia raideille. Ajoittain kiltapankista saa myös housu enchantteja ja gemejä.

4.3: Kilta sponsoroi raideja myöntämällä kiltapankista korjausrahaa 600g/raidi (mahdollisista muutoksista ilmoitetaan). Tämä korjausapu on tarkoitettu siis VAIN JA AINOASTAAN killan raideille, ei niiden ulkopuolelle, eli tätä etuutta voi käyttää raidin aikana tai välittömästi raidin päätyttyä. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, niihin puututaan. Vahinkoja sattuu, eli jos vahingossa painat väärää korjausnappia raidiajan ulkopuolella, ilmoita siitä killan johdolle ja sijoita käyttämäsi summa takaisin kiltapankkiin.

4.4: Raideilta tippuvat Binds when Equipped -tavarat kertyvät ajan mittaa kiltapankkiin, mikäli niille ei löydy kysyntää killan main-hahmojen keskuudesta. Niitä aletaan edelleen kauppaamaan killan ulkopuolelle ja saatavilla varoilla rahoitetaan edelleen raidikorjauksia, mahdollisia killan hankintoja ja niin edelleen. Markkinahintojen tippuessa ja ostajien vähentyessä näitä artikkeleita aletaan huutokauppaamaan killan sisällä, mistä jäsenet voivat huutaa näitä tavaroita vaikka alt-hahmoilleen. Kuitenkin sillä rajoituksella, että kaupattavia nimikkeitä EI OLE TARKOITETTU JÄLLEENMYYNTIIN, vaan ne menevät käyttöön.

4.5: Kiltapankki on tarkoitettu killan toimintoja hyödyntävien ja muuten hyödyllisten esineiden varastoimiseen, eikä turhanpäiväisen romun haalimiseen. Mikäli et pysty itse päättelemään mikä on/ei ole mahdollisesti kiltapankkiin kuuluvaa – kysy killan officereilta.

§5 Kiltaan hakeminen
5.1: Ennen hakemuksen jättämistä perehdy foorumeidemme Jäsenhakemukset -alueen “Uusi hakija – Lue tämä ensin!” -aiheeseen, näiden sääntöjen lisäksi.

5.2: Kiltaan haetaan muodollisella hakemuksella, joka löytyy foorumeiltamme Jäsenhakemukset -osiosta. Pyri vastaamaan hakemuspohjan kysymyksiin mahdollisimman kattavasti ja luontevasti, jotta saamme mahdollisimman kattavan kuvaksen uudesta hakijastamme. Halutessaan hakija voi jättää myös vapaan hakemuksen tai osallistua suulliseen haastatteluun.

5.3: Hakemuksen kohtaan “Oletko lukenut säännöt?” lisätään :!:
______________________________________

Image
User avatar
Rokka
Site Admin
 
Posts: 156
Joined: Wed Oct 22, 2014 7:50 pm

Return to Säännöt ja ohjeet hakijalle

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron