Pro Finlandia - Nordrassil-EU


World of Warcraft guild in Nordrassil realm

Säännöt

Moderator: Officer

Säännöt

Postby Elistan » Tue Jul 05, 2016 8:43 pm

§1 Kilta

1.1: Killassa noudatetaan ja sovelletaan määriteltyjä sääntöjä ja käytäntöjä. Sääntöjen toistuva huomiottajättäminen ja/tai rikkominen johtaa toimenpiteisiin, pahimmissa tapauksissa killasta poistamiseen.

1.2: Käytetään muiden, kiltaan kuulumattomien pelaajien läsnäollessa englannin kieltä. Tämä koskee yleisiä kanavia (Trade, General jne.), random instanssiryhmiä, kuin kaikkea muutakin yleisessä elämässä Azerothin maailmassa. On erittäin epäkohteliasta ilmaista itseään kielellä, jota muut eivät ymmärrä.

1.3: Jäseniltä odotetaan asiallista käytöstä niin killassa kuin killan ulkopuolellakin. On ymmärrettävää, että jokaisella on silloin tällöin huono päivä, mutta älä silti pura henkilökohtaista agressiotasi/turhautumistasi muihin pelaajiin – varsinkaan niihin kiltaan kuulumattomiin.

1.4: Jollet tiedä varmasti saako jotain/jotenkin tehdä: Kysy ensin ja tee vasta sitten.

1.5: Killalla on käytössään TeamSpeak 3 VoIP-serveri. Killan TS3 -kanavia voi käyttää lyhytaikaiseen, killan ulkopuolisten kavereiden kanssa pelaamiseen. Samat säännöt koskevat myös killan ulkopuolisia, loppukädessä kiltalainen on vastuussa siitä että hänen kutsumat henkilöt käyttäytyvät killan TS3-kanavilla sääntöjen mukaisesti.

Killan käyttämälle Pingtimeout.net TS3 -serverille on myös mahdollista tehdä temp-kanavia. Näitä kanavia tulee käyttää silloin kun haluaa tehdä tuntemattomien (pugigrouppien) kanssa jotain.

Kiltalaisille voidaan tehdä serverille myös omia kanavia oman kaveriporukkansa kanssa pelaamista varten. Kanavan saa pistämällä viestiä Arinohyoshille.

1.6: Killassa on käytössä seuraavat rankit:

Guild master
Officer
Officer alt
Raider
Social

§2 Hahmot

2.1: Killan hahmojen nimet on oltava asiallisia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivät hahmojen nimet saisi olla naiiveja ja/tai nasevia. Killan johto valvoo, että Blizzardin asettamia sääntöjä nimissä noudatetaan killan sisällä.

Lisätietoa löytyy: https://eu.battle.net/support/en/article/naming-policy

2.2: Pitempiaikainen ilmoittamaton poissaolo, koskien niin alt- kuin main-hahmojakin, saattaa johtaa killasta poistamiseen. Alt-hahmojen kohdalla pitkät poissaolot katsotaan tapauskohtaisesti tarpeen vaatiessa. Raidaajien tulee ilmoittaa foorumeilla aina kun poissaolo ylittää yhden viikon. Alle viikon poissaolot voi ilmoittaa officereille pelin puolella. Pidempiaikaiset ilmoittamattomat poissaolot voivat johtaa raidipaikan menettämiseen.

2.3: Jäsenellä saa olla yksi (1) main-hahmo. Raidaavien jäsenten osalta main-hahmon main-spec on sovittu raidien helpottamiseksi. Raidaavien jäsenten on mahdollista vaihtaa mainspecciään keskustelemalla siitä officereiden kanssa. Raidaajia voidaan vaatia käyttämään offspecciä mahdollisuuksien mukaan.

2.4: Kiltaan sallitaan tuotavan myös alt-hahmoja. Tuotaessa alt-hahmoa kiltaan toimitaan siten, että pistetään viestiä paikalla olevalle officerille ja pyydetään kutsua kiltaan, samalla mainiten myös mainihahmon nimi.

§3 Raidit

3.1: Tällä hetkellä killassa pyörii yksi pääraidiryhmä. Lisäksi killassa järjestetään muuta aktiviteettia, alttiraideja jne.

3.2: Kilta käyttää raidien ja eventtien aikana VoIP -kommunikointiin TeamSpeak 3 -ohjelmaa. Raidien aikana TS3:ssä paikallaolo on vaadittavaa – puhua ei ole pakko, mutta kuulolla on oltava.

3.3: Tällä hetkellä pääraidiryhmä raidaa seuraavasti:

TI ja TO ( ja MA tai SU) klo 19-22 Mythic

Mahdollisesti poikkeavista aikatauluista neuvotellaan ja sovitaan raidiryhmän kesken.

3.4: Pääraideilla on Master Looter päällä ja lootti jaetaan Loot Councilin toimesta. Apuvälineenä käytetään EPGP -järjestelmää, joka on pakollinen addoni pääraideille osallistumiseen.

3.5: Raideilla tippuvat Binds on Equip -tavarat jaetaan tarpeen mukaan ko. raidiryhmän kesken. Jos lootti ei mene käyttöön, se toimitetaan kiltapankkiin. Tavaroita voi kysellä officereilta käyttöön.

3.6: Raideilla huono käyttäytyminen tai käyttäytyminen raidaajalta vaaditun etiikan vastaisesti (esimerkiksi ilmoittamaton poissaolo) voi johtaa rangaistuksiin. Rangaistukset riippuvat rikkomuksen vakavuudesta.

§4 Kiltapankki

4.1: Mahdollisuuksien mukaan kilta sponsoroi raidaaville jäsenille enchantteja, buffiruokaa, flaskeja, gemejä jne.

4.2: Kilta sponsoroi raideja myöntämällä kiltapankista korjausrahaa 1000g/raidi. Tämä korjausapu on tarkoitettu VAIN JA AINOASTAAN killan raideille, ei niiden ulkopuolelle. Tätä etuutta voi käyttää raidin aikana tai välittömästi raidin päätyttyä. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, niihin puututaan. Vahinkoja sattuu, eli jos vahingossa painat väärää korjausnappia raidiajan ulkopuolella, sijoita käyttämäsi summa takaisin kiltapankkiin.

4.3: Raideilta tippuvat Binds on Equip -tavarat kertyvät ajan mittaa kiltapankkiin, mikäli ne eivät mene käyttöön killan main-hahmojen keskuudesta. Niitä aletaan kauppaamaan killan ulkopuolelle ja saatavilla varoilla rahoitetaan raidikorjauksia, mahdollisia killan hankintoja ja niin edelleen. Markkinahintojen tippuessa ja ostajien vähentyessä näitä tavaroita aletaan huutokauppaamaan killan sisällä. Jäsenet voivat huutaa näitä tavaroita vaikka alt-hahmoilleen. Kuitenkin sillä rajoituksella, että kaupattavia nimikkeitä EI OLE TARKOITETTU JÄLLEENMYYNTIIN, vaan ne menevät käyttöön.

4.4: Kiltapankki on tarkoitettu killan toimintoja hyödyntävien ja muuten hyödyllisten esineiden varastoimiseen. Kaksi viimeistä tabia on tarkoitettu sekalaisille tavaroille, jotka ovat vapaata riistaa, joten niiden käyttöä ei valvota.

§5 Kiltaan hakeminen

5.1: Kaikki kiltaan hakevat uudet pelaajat hyväksytään kiltaan täytetyn hakemuksen perusteella. Ilman hakemusta kiltaan ei oteta pelaajia. Hakemuksia kiltaan on kaksi kappaletta, sosiaalipelaajille ja raidaajille. Jo killassa olevat, hyväksytyt sosiaalipelaajat voivat hakea raidipaikkaa täyttämällä raidaajahakemuksen jälkikäteen. Raidaajaksi ei valita ilman raidaajahakemusta.

5.2: Ennen hakemuksen jättämistä hakijan tulee perehtyä foorumeihimme. Hakijan tulee myös perehtyä “Jäsenhakemukset” -alueen alta löytyvään “Uusi hakija – Lue tämä ensin!” -viestiin näiden sääntöjen lisäksi.

5.3: Kiltaan haetaan muodollisella hakemuksella, joka löytyy foorumeiltamme “Jäsenhakemukset” -osiosta. Pyri vastaamaan hakemuspohjan kysymyksiin mahdollisimman kattavasti ja luontevasti, jotta saamme mahdollisimman hyvän kuvauksen uudesta hakijastamme. Halutessaan hakija voi jättää myös vapaan hakemuksen.

5.4: Hakemuksen kohtaan “Oletko lukenut säännöt?” lisätään :!:
aka Elistan
Elistan
 
Posts: 340
Joined: Fri Oct 31, 2014 8:14 pm

Re: Säännöt

Postby Elistan » Mon Feb 27, 2017 11:29 pm

Edit: Kohta 2.2
aka Elistan
Elistan
 
Posts: 340
Joined: Fri Oct 31, 2014 8:14 pm


Return to Säännöt ja ohjeet hakijalle

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron